• 1 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Jesteśmy „SZKOŁĄ Z KLASĄ” i „SZKOŁĄ BEZ PRZEMOCY”. • Pracują u nas „NAUCZYCIELE Z KLASĄ”. • Bardzo dużo zajęć na świeżym powietrzu • Częste wyjazdy na lekcje muzealne i zajęcia w terenie. • Ciekawe wycieczki przyrodniczo–dydaktyczne na terenie kraju i zagraniczne • Duża sala sportowa z profesjonalnym wyposażeniem. • Nasi uczniowie uczą się pływać już od klasy pierwszej.
 • 2 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Przygotowujemy uczniów do licznych konkursów przedmiotowych już od klasy pierwszej. • Praca z wysoko wykwalifikowaną kadrą przynosi znaczne sukcesy (Tylko w dwóch ostatnich latach, nie wspominając lat poprzednich, zdominowaliśmy w 95 % wszystkie gminne konkursy przedmiotowe i Turnieje BRD, zakończone w większości awansem do etapu powiatowego lub wojewódzkiego…)
 • 3 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Rozwijanie zdolności plastycznych – koło zajęć manualnych, koło plastyczne, • Rozwijanie zdolności wokalnych - udział w festiwalach • Rozwijamy zdolności dziennikarskie- redagowanie gazetki BUDA 2. • Indywidualne zajęcia terapeutyczne: logopedyczne, korekcyjno – kompensacyjne, surdopedagogiczne, gimnastyka korekcyjna, terapia zajęciowa. Prowadzone są w profesjonalnych gabinetach.
 • 4 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  Rok 2012/13 –PIERWSZE MIEJSCE W WOJEWÓDZTWIE (na ok.400 szkół) we współzawodnictwie Sportowym Szkół w ramach Wojewódzkich Igrzysk Szkolnych !!! Pozostałe lata - pierwsza dziesiątka • Dbamy o osiąganie sukcesów przez wszystkich uczniów! • Rozwijanie zdolności matematycznych już od klasy1- innowacje pedagogicznych – Matematyka Innego Wymiaru, Ortograffiti i inne.
 • 5 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Co roku organizujemy FESTYNY, DNI ZDROWEGO STYLU ŻYCIA • Bardzo liczna grupa naszych uczniów zdobywa czołowe miejsca w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim i centralnym. • W naszej szkole działa Klub Turystyki Pieszej współpracujący z Klubem KTUKOL, w ramach którego uczniowie zdobywają odznaki turystyczne. • Organizujemy wyjazdy na „Zielone szkoły”
baner

Erasmus+

Publiczna Szkoła Podstawowa w Głuchołazach po złożeniu wniosku do Narodowej Agencji Erasmus + otrzymała dofinansowanie na realizację projektu w ramach akcji KA1.

W czerwcu rozpoczęto pracę nad projektem Erasmus +  pt. „Zastosowanie metody CLIL w nauczaniu przy wsparciu nowoczesnych technologii ICT kluczem rozwoju współczesnej szkoły”, w oparciu o Europejski Plan Rozwoju Szkoły.

Główne założenia projektu:
1. Podniesienie umiejętności językowych
2. Zapoznanie się z metodą CLIL
3. Dostosowanie programów nauczania w celu wykorzystywania metody CLIL na zajęciach.
4. Innowacyjne technologie ICT i ich zastosowanie  w nauczaniu.
5. Wzrost motywacji do nauki języka angielskiego naszych uczniów.
6. Wymiana doświadczeń z nauczycielami innych krajów europejskich.
7. Nawiązanie kontaktów międzynarodowych.

W sierpniu nauczyciele wzięli udział w szkoleniu zagranicznym „CLIL Content and Language Integrated Learning”(zintegrowane nauczanie języka i przedmiotu) w miejscowości Leeds w Anglii gdzie zapoznali się z metodą opartą na nauczaniu przedmiotów w języku angielskim, zdobyli nowe doświadczenia, poznali nowe i ciekawe metody nauczania, poprawiając jednocześnie swoje umiejętności komunikacyjne w tym języku.

W lutym 2017 grupa nauczycieli weźmie udział w drugiej mobilność w związku ze szkoleniem w Barcelonie Hiszpania „Web solution in the clasroom”. Metody tam poznane będą miały na celu zwiększenie atrakcyjności prowadzonych zajęć przy zastosowaniu nowoczesnych technologii.

Realizacja projektu w założeniu długoplanowym polega na :

-podniesieniu kompetencji zawodowych pracowników szkoły;

-wdrożeniu rozwiązań/wiedzy zdobytych przez pracowników szkoły w trakcie mobilności zagranicznych realizowanych w ramach projektu;

-Podniesieniu, jakości kształcenia oraz promocji Szkoły i regionu.

Copyright © 2019. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Głuchołazach Rights Reserved.


Facebook youtube