• 1 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Jesteśmy „SZKOŁĄ Z KLASĄ” i „SZKOŁĄ BEZ PRZEMOCY”. • Pracują u nas „NAUCZYCIELE Z KLASĄ”. • Bardzo dużo zajęć na świeżym powietrzu • Częste wyjazdy na lekcje muzealne i zajęcia w terenie. • Ciekawe wycieczki przyrodniczo–dydaktyczne na terenie kraju i zagraniczne • Duża sala sportowa z profesjonalnym wyposażeniem. • Nasi uczniowie uczą się pływać już od klasy pierwszej.
 • 2 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Przygotowujemy uczniów do licznych konkursów przedmiotowych już od klasy pierwszej. • Praca z wysoko wykwalifikowaną kadrą przynosi znaczne sukcesy (Tylko w dwóch ostatnich latach, nie wspominając lat poprzednich, zdominowaliśmy w 95 % wszystkie gminne konkursy przedmiotowe i Turnieje BRD, zakończone w większości awansem do etapu powiatowego lub wojewódzkiego…)
 • 3 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Rozwijanie zdolności plastycznych – koło zajęć manualnych, koło plastyczne, • Rozwijanie zdolności wokalnych - udział w festiwalach • Rozwijamy zdolności dziennikarskie- redagowanie gazetki BUDA 2. • Indywidualne zajęcia terapeutyczne: logopedyczne, korekcyjno – kompensacyjne, surdopedagogiczne, gimnastyka korekcyjna, terapia zajęciowa. Prowadzone są w profesjonalnych gabinetach.
 • 4 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  Rok 2012/13 –PIERWSZE MIEJSCE W WOJEWÓDZTWIE (na ok.400 szkół) we współzawodnictwie Sportowym Szkół w ramach Wojewódzkich Igrzysk Szkolnych !!! Pozostałe lata - pierwsza dziesiątka • Dbamy o osiąganie sukcesów przez wszystkich uczniów! • Rozwijanie zdolności matematycznych już od klasy1- innowacje pedagogicznych – Matematyka Innego Wymiaru, Ortograffiti i inne.
 • 5 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Co roku organizujemy FESTYNY, DNI ZDROWEGO STYLU ŻYCIA • Bardzo liczna grupa naszych uczniów zdobywa czołowe miejsca w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim i centralnym. • W naszej szkole działa Klub Turystyki Pieszej współpracujący z Klubem KTUKOL, w ramach którego uczniowie zdobywają odznaki turystyczne. • Organizujemy wyjazdy na „Zielone szkoły”
baner

Pedagog szkolny

M A M     T A L E N T

REGULAMIN KONKURSU

 

ORGANIZATOR:

 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Głuchołazach

 

CELE  KONKURSU:

 

 • popularyzowanie działań artystycznych
 • rozwijanie kreatywności młodzieży
 • promowanie młodych talentów
 • rozwijanie zainteresowań uczniów
 • promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu
 • wyłonienie najciekawszej osobowości wśród osób posiadających różnorakie talenty i umiejętności
 • zaprezentowanie w środowisku głuchołaskim różnorodnych talentów

 

UCZESTNICY KONKURSU:

 

Konkurs jest otwarty dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Głuchołazach oraz rodziców

 

Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń lub grupa uczniów.

 

Organizator będzie wymagał zgody podpisanej przez rodziców.

 

FORMA KONKURSU:

 

Krótka prezentacja sceniczna bardzo różnoraka w formie:

 

- śpiew

 

- taniec

 

- zaprezentowanie umiejętności gawędziarskich

 

- pokaz umiejętności gry aktorskiej

 

- pokaz sprawności fizycznej

 

- prezentacja treści kabaretowych

 

- małe formy teatralne

 

- gra na dowolnym instrumencie

 

- recytacja

 

- występy sportowo-akrobatyczne

 

- zdolności manualne

 

- inne . . .

 

INFORMACJE OGÓLNE:

 

Występ nie może zawierać treści dyskryminujących lub wulgarnych.

 

Podczas występu uczeń nie może być ubrany prowokacyjnie,

 

Prezentacja nie może być dłuższa niż 5 minut w przypadku występów indywidualnych i grup do 5 osób

 

(opracowana wg własnego pomysłu do podkładu muzycznego

 

wg własnego wyboru lub a’capella).

 

Uczestnicy są także zobowiązani dostarczyć przed występem wolny od wad fizycznych nośnik CD audio z nagraniem podkładu muzycznego.

 

Uczestnik gwarantuje, że prezentowany przez niego program jest oryginalny i wolny od wad prawnych oraz, że nie narusza praw osób trzecich.

 

Uczestnik ma prawo wystąpić sam lub z towarzyszeniem zespołu chóru, orkiestry, grupy innych uczestników lub zwierząt biorących udział w występie.

 

Organizator nie bierze odpowiedzialności za w/w elementy występu.

 

Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy, mikrofony odtwarzacz CD

 

(potrzeby w tym zakresie należy wpisać w karcie zgłoszeń).

 

Natomiast wszystkie pozostałe rekwizyty potrzebne uczestnikom do występu zabezpiecza sobie sam wykonawca.

 

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie karty zgłoszenia

 

do dnia 8 czerwca 2015r

 

MIEJSCE REALIZACJI  I TERMIN REALIZACJI

 

Przesłuchania ( klasy I – VI )– 9 czerwca

 

Finał konkursu odbędzie się w Dniu Sportu Szkolnego (boisko szkolne)

 

PRZEBIEG KONKURSU:

 

Organizator zawiadamia o konkursie uczniów szkoły. Regulamin konkursu "Mam Talent"

 

Konkurs składa się z trzech etapów:

 

Przesłuchania w dniu 9 czerwca 2015r.

 

Finał – Dzień Sportu Szkolnego

 

W konkursie zostaną wyłonieni zdobywcy I, II, III miejsca oraz wyróżnienia.

 

Jury może zdecydować o innym rozdziale miejsc.

 

Osoby nagrodzone, wyróżnione otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

 

Pozostali finaliści otrzymają dyplomy uczestnictwa.

 

Decyzja organizatora i jury jest ostateczna i niepodważalna uczestnicy konkursu podczas całego trwania realizacji konkursu nie mogą dyskutować lub radzić się członków jury w żadnej sprawie dotyczącej ich udziału w programie a w szczególności przebiegu występu przez nich wykonywanego, ich wyglądu lub prezentowanych umiejętności.

 

Organizator lub jury nie jest zobowiązane do podawania powodów podjęcia decyzji o odrzuceniu kandydata lub zakwalifikowania do grona finalistów.

 

Po zakończeniu imprezy komisja konkursowa sporządza protokół z przebiegu finału konkursu „Mam Talent”.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 

O kolejności występów decydują organizatorzy.

 

Informacja o kolejności występów zostanie podana do wiadomości godzinę przed planowanym rozpoczęciem konkursu.

 

Wzięcie udziału w konkursie oznacza zgodę uczestnika na bezpłatne publikowanie i wykorzystanie materiałów fotograficznych i filmowych w prasie, radiu i TV oraz innych mediach reklamujących imprezę.

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

 

Szczegółowe informacje – Osoby do kontaktu – Elżbieta Bekier

 

Joanna Szczeblowska

 

Joanna Janusz

 

Copyright © 2019. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Głuchołazach Rights Reserved.


Facebook youtube