• 1 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Jesteśmy „SZKOŁĄ Z KLASĄ” i „SZKOŁĄ BEZ PRZEMOCY”. • Pracują u nas „NAUCZYCIELE Z KLASĄ”. • Bardzo dużo zajęć na świeżym powietrzu • Częste wyjazdy na lekcje muzealne i zajęcia w terenie. • Ciekawe wycieczki przyrodniczo–dydaktyczne na terenie kraju i zagraniczne • Duża sala sportowa z profesjonalnym wyposażeniem. • Nasi uczniowie uczą się pływać już od klasy pierwszej.
 • 2 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Przygotowujemy uczniów do licznych konkursów przedmiotowych już od klasy pierwszej. • Praca z wysoko wykwalifikowaną kadrą przynosi znaczne sukcesy (Tylko w dwóch ostatnich latach, nie wspominając lat poprzednich, zdominowaliśmy w 95 % wszystkie gminne konkursy przedmiotowe i Turnieje BRD, zakończone w większości awansem do etapu powiatowego lub wojewódzkiego…)
 • 3 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Rozwijanie zdolności plastycznych – koło zajęć manualnych, koło plastyczne, • Rozwijanie zdolności wokalnych - udział w festiwalach • Rozwijamy zdolności dziennikarskie- redagowanie gazetki BUDA 2. • Indywidualne zajęcia terapeutyczne: logopedyczne, korekcyjno – kompensacyjne, surdopedagogiczne, gimnastyka korekcyjna, terapia zajęciowa. Prowadzone są w profesjonalnych gabinetach.
 • 4 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  Rok 2012/13 –PIERWSZE MIEJSCE W WOJEWÓDZTWIE (na ok.400 szkół) we współzawodnictwie Sportowym Szkół w ramach Wojewódzkich Igrzysk Szkolnych !!! Pozostałe lata - pierwsza dziesiątka • Dbamy o osiąganie sukcesów przez wszystkich uczniów! • Rozwijanie zdolności matematycznych już od klasy1- innowacje pedagogicznych – Matematyka Innego Wymiaru, Ortograffiti i inne.
 • 5 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Co roku organizujemy FESTYNY, DNI ZDROWEGO STYLU ŻYCIA • Bardzo liczna grupa naszych uczniów zdobywa czołowe miejsca w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim i centralnym. • W naszej szkole działa Klub Turystyki Pieszej współpracujący z Klubem KTUKOL, w ramach którego uczniowie zdobywają odznaki turystyczne. • Organizujemy wyjazdy na „Zielone szkoły”
baner

Rok szkolny 2008/ 2009

W  roku szkolnym 2008/2009 uczniowie wzięli udział w licznych

konkursach i olimpiadach matematycznych i przyrodniczych:

WOJEWÓDZKI KONKURSU MATEMATYCZNY

etap miejsko-gminny

13 stycznia odbyły się eliminacje miejsko-gminne Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego.

Wyniki naszych uczniów:

Marta Sanowska III miejsce

Ewa Barzyk VI miejsce

Bartek Dorosz VII miejsce

Ewelina Zielińska IX miejsce

 

Matematyczne Mistrzostwa Polski Dzieci i Młodzieży „KWADRATURA KOŁA”

Już trzeci rok z rzędu 20 uczniów z klas II-VI wzięło udział w tej prestiżowej imprezie.

Wszyscy uczestnicy spisali się doskonale.

 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS ALFIK MATEMATYCZNY

26 listopada 2008  odbył się konkurs ALFIK MATEMATYCZNY.

Wzięło w nim udział 16 uczniów z klas III-VI.

Wszyscy uczestnicy zostali nagodzeni dyplomami.

Najlepiej spisała się Marta Sanowska, zajmując VIII miejsce w województwie.

VII WOJEWÓDZKI KONKURS PRZYRODNICZY

etap miejsko– gminny

Ewa Barzyk    II miejsce

Michał Kałuża   III miejsce

 

XII MAŁA OLIMPIADA WIEDZY EKOLOGICZNEJ

Jest to konkurs organizowany przez Zarząd Opolskich Parków Krajobrazowych.

Ewa Barzyk zajęła w nim III miejsce.

 

Nasz szkoła bierze udział w projekcie edukacyjnym „Lepsza Szkoła”.

Udział w nim pozwala korzystać ze specjalistycznych testów badających kompetencje uczniów klas V, tzw. „sesje z plusem”

i porównać umiejętności uczniów  z wynikami z całej Polski. Koordynatorem projektu jest p. Zofia Kalinowska.

29 kwietnia 2009r odbył się Szkolny Konkurs Matematyczny „ MISTRZ RACHUNKU PAMIĘCIOWEGO”

W konkursie wzięło udział ogółem 30 uczniów z klasa IV, V i VI.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy uczestnictwa,

a najlepsi nagrody książkowe ufundowane przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.

Wyniki w poszczególnych poziomach:

KLASY IV

I miejsce -  Anna Szymkowicz z klasy IVc  / Mistrza Rachunku Pamięciowego klas IV/

II miejsce - A.Jaworska klasa IVb

III miejsce – D. Fikiel klasa IVb

KLASY V

I miejsce -  E. Barzyk z klasy V c / Mistrza Rachunku Pamięciowego klas V/

II miejsce - F. Klimczak klasa Vc

III miejsce -   Ż. Mastyga klasa Vb

KLASY VI

I miejsce -  D. Bukowiec z klasy VIb / Mistrza Rachunku Pamięciowego klas VI/

II miejsce - E. Matuszkiewicz klasa VIc

III miejsce - R. Kuśmirski klasa VIc

WOJEWÓDZKI KONKURS TECHNICZNY

 

etap miejsko– gminny

2 lutego 2009 odbyły się eliminacje miejsko-gminne.

Nasi uczniowie uzyskali następujące wyniki:

Emilia Gerlicka     III miejsce

Dominika Bukowiec  IV miejsce

 

Copyright © 2020. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Głuchołazach Rights Reserved.


Facebook youtube