• 1 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Jesteśmy „SZKOŁĄ Z KLASĄ” i „SZKOŁĄ BEZ PRZEMOCY”. • Pracują u nas „NAUCZYCIELE Z KLASĄ”. • Bardzo dużo zajęć na świeżym powietrzu • Częste wyjazdy na lekcje muzealne i zajęcia w terenie. • Ciekawe wycieczki przyrodniczo–dydaktyczne na terenie kraju i zagraniczne • Duża sala sportowa z profesjonalnym wyposażeniem. • Nasi uczniowie uczą się pływać już od klasy pierwszej.
 • 2 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Przygotowujemy uczniów do licznych konkursów przedmiotowych już od klasy pierwszej. • Praca z wysoko wykwalifikowaną kadrą przynosi znaczne sukcesy (Tylko w dwóch ostatnich latach, nie wspominając lat poprzednich, zdominowaliśmy w 95 % wszystkie gminne konkursy przedmiotowe i Turnieje BRD, zakończone w większości awansem do etapu powiatowego lub wojewódzkiego…)
 • 3 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Rozwijanie zdolności plastycznych – koło zajęć manualnych, koło plastyczne, • Rozwijanie zdolności wokalnych - udział w festiwalach • Rozwijamy zdolności dziennikarskie- redagowanie gazetki BUDA 2. • Indywidualne zajęcia terapeutyczne: logopedyczne, korekcyjno – kompensacyjne, surdopedagogiczne, gimnastyka korekcyjna, terapia zajęciowa. Prowadzone są w profesjonalnych gabinetach.
 • 4 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  Rok 2012/13 –PIERWSZE MIEJSCE W WOJEWÓDZTWIE (na ok.400 szkół) we współzawodnictwie Sportowym Szkół w ramach Wojewódzkich Igrzysk Szkolnych !!! Pozostałe lata - pierwsza dziesiątka • Dbamy o osiąganie sukcesów przez wszystkich uczniów! • Rozwijanie zdolności matematycznych już od klasy1- innowacje pedagogicznych – Matematyka Innego Wymiaru, Ortograffiti i inne.
 • 5 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Co roku organizujemy FESTYNY, DNI ZDROWEGO STYLU ŻYCIA • Bardzo liczna grupa naszych uczniów zdobywa czołowe miejsca w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim i centralnym. • W naszej szkole działa Klub Turystyki Pieszej współpracujący z Klubem KTUKOL, w ramach którego uczniowie zdobywają odznaki turystyczne. • Organizujemy wyjazdy na „Zielone szkoły”
baner

Informator

W zawiązku ze zbliżającym się Świętem Patrona Szkoly- Józefa Wybickiego, ogłaszamy Konkurs. Przeznaczony on jest dla wszystkich uczniów naszej szkoły. Organizacja konkursu ma na celu zachęcenie jego uczestników do poznania historii Mazurka Dąbrowskiego.

KONKURSY PLASTYCZNY I LITERACKI POŚWIĘCONY JÓZEFOWI WYBICKIEMU

„Wokół Józefa Wybickiego i hymnu polskiego”

Cele konkursu:

 • Kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych wśród młodzieży,

 • Przybliżenie wiadomości i wzbogacenie wiedzy dotyczącej życia Józefa Wybickiego oraz historii polskiego hymnu,

 • Propagowanie wśród uczniów treści i postaw patriotycznych,

 • Kształtowanie umiejętności samodzielnego korzystania z różnych źródeł informacji,

 • Rozwijanie zdolności plastycznych i wyobraźni twórczej.

REGULAMIN KONKURSU

1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów naszej szkoły. Organizatorem konkursu są: Elżbieta Bekier - pedagog szkolny i nauczyciel plastyki – Joanna Szczeblowska. Organizacja konkursu ma na celu zachęcenie jego uczestników do poznania historii Mazurka Dąbrowskiego, poznanie kontekstu powstania i dziejów Legionów Polskich we Włoszech oraz postaci wybitnych Polaków związanych z tymi  wydarzeniami. Plastyczne wyrażenie przyswojonych informacji może przyjąć każdą z powszechnie znanych form ekspresji: portret,  scenę rodzajową, a nawet pejzaż z architekturą. Tematyka pracy może odnosić się do faktów historycznych na równi z odniesieniami symbolicznymi czy współczesnymi.

2. Prace mogą być indywidualne lub zbiorowe.  Przy ocenie prac uwzględniane będą przede wszystkim:

-  zrozumienie tematu,

-  pomysłowość i oryginalność wykonania,

-  zachowanie realiów historycznych

-  staranność wykonania pracy.

3. Prace należy składać u pani pedagog lub u p. Joanny Szczeblowskiej do dnia 21 września

4. Finał konkursu i wyniki  zostaną ogłoszone podczas obchodów Święta Szkoły.

Proponowane tematy konkursu

-  najciekawszy wywiad z Józefem Wybickim,
-  wiersz o tematyce patriotycznej,
-  praca plastyczna na temat (zilustrowanie zwrotki hymnu lub przedstawieniew dowolnej formie graficznej wydarzenia z życia Józefa Wybickiego)

 

Copyright © 2018. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Głuchołazach Rights Reserved.


Facebook youtube