• 1 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Jesteśmy „SZKOŁĄ Z KLASĄ” i „SZKOŁĄ BEZ PRZEMOCY”. • Pracują u nas „NAUCZYCIELE Z KLASĄ”. • Bardzo dużo zajęć na świeżym powietrzu • Częste wyjazdy na lekcje muzealne i zajęcia w terenie. • Ciekawe wycieczki przyrodniczo–dydaktyczne na terenie kraju i zagraniczne • Duża sala sportowa z profesjonalnym wyposażeniem. • Nasi uczniowie uczą się pływać już od klasy pierwszej.
 • 2 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Przygotowujemy uczniów do licznych konkursów przedmiotowych już od klasy pierwszej. • Praca z wysoko wykwalifikowaną kadrą przynosi znaczne sukcesy (Tylko w dwóch ostatnich latach, nie wspominając lat poprzednich, zdominowaliśmy w 95 % wszystkie gminne konkursy przedmiotowe i Turnieje BRD, zakończone w większości awansem do etapu powiatowego lub wojewódzkiego…)
 • 3 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Rozwijanie zdolności plastycznych – koło zajęć manualnych, koło plastyczne, • Rozwijanie zdolności wokalnych - udział w festiwalach • Rozwijamy zdolności dziennikarskie- redagowanie gazetki BUDA 2. • Indywidualne zajęcia terapeutyczne: logopedyczne, korekcyjno – kompensacyjne, surdopedagogiczne, gimnastyka korekcyjna, terapia zajęciowa. Prowadzone są w profesjonalnych gabinetach.
 • 4 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  Rok 2012/13 –PIERWSZE MIEJSCE W WOJEWÓDZTWIE (na ok.400 szkół) we współzawodnictwie Sportowym Szkół w ramach Wojewódzkich Igrzysk Szkolnych !!! Pozostałe lata - pierwsza dziesiątka • Dbamy o osiąganie sukcesów przez wszystkich uczniów! • Rozwijanie zdolności matematycznych już od klasy1- innowacje pedagogicznych – Matematyka Innego Wymiaru, Ortograffiti i inne.
 • 5 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Co roku organizujemy FESTYNY, DNI ZDROWEGO STYLU ŻYCIA • Bardzo liczna grupa naszych uczniów zdobywa czołowe miejsca w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim i centralnym. • W naszej szkole działa Klub Turystyki Pieszej współpracujący z Klubem KTUKOL, w ramach którego uczniowie zdobywają odznaki turystyczne. • Organizujemy wyjazdy na „Zielone szkoły”
baner

Informator

W dniu 19 października 2018 r. odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Odbywały się one w lokalu wyborczym, czyli w sali 21, specjalnie przygotowanym na ten dzień.

Były tajne i demokratyczne, uczestniczyli w nich uczniowie klas IV-VIII wraz z nauczycielami. Nad przebiegiem wyborów czuwała Komisja Wyborcza w składzie: Kewni Borowski, Samuel Ćwiek, Tomasz Gawlik, pod czujnym okiem opiekuna samorządu.


Wyniki głosowania:

Kanarska Martyna                   7b        20
De Cao Martyna                     5b        17
Zapała Michał                         8b        15
Wiśniewska Katarzyna             4c        14
Kisiel Amelia                          6b        13
Glombica Natan                      5a        11
Paliga Zuzanna                       8a        11
Mendrychowski Michał             7b        10
Borkowska Maja                      8b        9
Jaroń Kajetan                         6a         8
Chwastyk Emilia                     4a         7
Rzeszutko Karolina                  4c         7
Lubaś Miłosz                           5d         7
Pawlik Natalia                         5c         6

Jurek Maksymilian                   8a        6
Gola Natalia                            7a        5
Jaworska Oliwia                      5a        4
Łopot Dawid                           5d        4
Oraczewska Otylia                   4b        3
Sobota Martyna                       6b        3
Kanarska Oliwia                      4b        3
Bukowiec Aleksandra               6a        3
Bortniczuk Milena                    5c        2
Konieczna Martyna                  5b        2
Stepaniak Daniel                     4a        1

                       

W wyniku głosowania przewodniczącą szkoły zastała : Martyna Kanarska z kl. 7 b             

zastępcy:         Martyna De Cao kl 5b

                     Zapała Michał  kl 8b

W skład Rady Samorządu Uczniowskiego weszli również uczniowie z największą ilością głosów wytypowani w głosowaniu czyli:

Wiśniewska Katarzyna             4c
        Kisiel Amelia                          6b       
       Glombica Natan                     5a       
      Paliga Zuzanna                       8a       
       Mendrychowski Michał           7b       
       Borkowska Maja                    8b       
     Jaroń Kajetan                          6a       
     Chwastyk Emilia                      4a       
     Rzeszutko Karolina                  4c       
     Lubaś Miłosz                           5d       
    Pawlik Natalia                         5c     
Jurek Maksymilian                  8a

oraz poczet falgowy:   Aleksandra Bukowiec, Kajetan Jaroń, Amelia Kisiel

Apele szkolne prowadzi Katarzyna Wiśniewska.

Opiekunowie Samorządu

Joanna Zych

Agnieszka Podkowska

 

Copyright © 2019. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Głuchołazach Rights Reserved.


Facebook youtube