• 1 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Jesteśmy „SZKOŁĄ Z KLASĄ” i „SZKOŁĄ BEZ PRZEMOCY”. • Pracują u nas „NAUCZYCIELE Z KLASĄ”. • Bardzo dużo zajęć na świeżym powietrzu • Częste wyjazdy na lekcje muzealne i zajęcia w terenie. • Ciekawe wycieczki przyrodniczo–dydaktyczne na terenie kraju i zagraniczne • Duża sala sportowa z profesjonalnym wyposażeniem. • Nasi uczniowie uczą się pływać już od klasy pierwszej.
 • 2 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Przygotowujemy uczniów do licznych konkursów przedmiotowych już od klasy pierwszej. • Praca z wysoko wykwalifikowaną kadrą przynosi znaczne sukcesy (Tylko w dwóch ostatnich latach, nie wspominając lat poprzednich, zdominowaliśmy w 95 % wszystkie gminne konkursy przedmiotowe i Turnieje BRD, zakończone w większości awansem do etapu powiatowego lub wojewódzkiego…)
 • 3 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Rozwijanie zdolności plastycznych – koło zajęć manualnych, koło plastyczne, • Rozwijanie zdolności wokalnych - udział w festiwalach • Rozwijamy zdolności dziennikarskie- redagowanie gazetki BUDA 2. • Indywidualne zajęcia terapeutyczne: logopedyczne, korekcyjno – kompensacyjne, surdopedagogiczne, gimnastyka korekcyjna, terapia zajęciowa. Prowadzone są w profesjonalnych gabinetach.
 • 4 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  Rok 2012/13 –PIERWSZE MIEJSCE W WOJEWÓDZTWIE (na ok.400 szkół) we współzawodnictwie Sportowym Szkół w ramach Wojewódzkich Igrzysk Szkolnych !!! Pozostałe lata - pierwsza dziesiątka • Dbamy o osiąganie sukcesów przez wszystkich uczniów! • Rozwijanie zdolności matematycznych już od klasy1- innowacje pedagogicznych – Matematyka Innego Wymiaru, Ortograffiti i inne.
 • 5 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Co roku organizujemy FESTYNY, DNI ZDROWEGO STYLU ŻYCIA • Bardzo liczna grupa naszych uczniów zdobywa czołowe miejsca w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim i centralnym. • W naszej szkole działa Klub Turystyki Pieszej współpracujący z Klubem KTUKOL, w ramach którego uczniowie zdobywają odznaki turystyczne. • Organizujemy wyjazdy na „Zielone szkoły”
baner

Informator

Od 11 września w naszej szkole, już na stałe, w każdy wtorek miesiąca, przyjmuje psycholog szkolny pani Ewa Jatkiewicz. Pani Ewa na co dzień pracuje w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Prudniku.

Jakie jest zadanie psychologa w szkole?
Psycholog szkolny przede wszystkim ma za zadanie udzielać pomocy psychologicznej uczniom. Współpracuje przy tym z wychowawcami, nauczycielami przedmiotowymi oraz rodzicami uczniów.

Najważniejsze cele w pracy psychologa szkolnego to:

- trafna i rzetelna diagnoza problemów ucznia

- udzielenie pomocy psychologicznej uczniowi i rodzicom

- udzielenie profesjonalnej porady uczniowi i rodzicom oraz nauczycielom

- długotrwałe oddziaływanie na zachowanie ucznia poprzez zajęcia socjoterapeutyczne

- psychoedukacja uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli

- udzielenie wsparcia uczniom zdolnym poprzez prowadzenie Koła Uczniów Zdolnych

- wspieranie uczniów mających problemy szkolne i osobiste.

Psycholog szkolny jest przyjacielem dziecka, służy mu pomocą w każdej sytuacji. Każdy uczeń zgłaszający się do psychologa otrzymuje wsparcie i konkretną pomoc.

Otwieramy  drzwi dla rodziców, którzy pragną rozwiać  wątpliwości związane z wychowaniem swoich pociech i dla uczniów, którzy borykają się z codziennymi trudnościami, stresem, problemami osobistymi, szkolnymi i rodzinnymi. Na konsultacje można umawiać się wcześniej w sekretariacie szkoły lub bezpośrednio u psychologa.
                                                                                                                                                                                              Elżbieta Bekier
Copyright © 2019. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Głuchołazach Rights Reserved.


Facebook youtube