• 1 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Jesteśmy „SZKOŁĄ Z KLASĄ” i „SZKOŁĄ BEZ PRZEMOCY”. • Pracują u nas „NAUCZYCIELE Z KLASĄ”. • Bardzo dużo zajęć na świeżym powietrzu • Częste wyjazdy na lekcje muzealne i zajęcia w terenie. • Ciekawe wycieczki przyrodniczo–dydaktyczne na terenie kraju i zagraniczne • Duża sala sportowa z profesjonalnym wyposażeniem. • Nasi uczniowie uczą się pływać już od klasy pierwszej.
 • 2 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Przygotowujemy uczniów do licznych konkursów przedmiotowych już od klasy pierwszej. • Praca z wysoko wykwalifikowaną kadrą przynosi znaczne sukcesy (Tylko w dwóch ostatnich latach, nie wspominając lat poprzednich, zdominowaliśmy w 95 % wszystkie gminne konkursy przedmiotowe i Turnieje BRD, zakończone w większości awansem do etapu powiatowego lub wojewódzkiego…)
 • 3 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Rozwijanie zdolności plastycznych – koło zajęć manualnych, koło plastyczne, • Rozwijanie zdolności wokalnych - udział w festiwalach • Rozwijamy zdolności dziennikarskie- redagowanie gazetki BUDA 2. • Indywidualne zajęcia terapeutyczne: logopedyczne, korekcyjno – kompensacyjne, surdopedagogiczne, gimnastyka korekcyjna, terapia zajęciowa. Prowadzone są w profesjonalnych gabinetach.
 • 4 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  Rok 2012/13 –PIERWSZE MIEJSCE W WOJEWÓDZTWIE (na ok.400 szkół) we współzawodnictwie Sportowym Szkół w ramach Wojewódzkich Igrzysk Szkolnych !!! Pozostałe lata - pierwsza dziesiątka • Dbamy o osiąganie sukcesów przez wszystkich uczniów! • Rozwijanie zdolności matematycznych już od klasy1- innowacje pedagogicznych – Matematyka Innego Wymiaru, Ortograffiti i inne.
 • 5 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Co roku organizujemy FESTYNY, DNI ZDROWEGO STYLU ŻYCIA • Bardzo liczna grupa naszych uczniów zdobywa czołowe miejsca w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim i centralnym. • W naszej szkole działa Klub Turystyki Pieszej współpracujący z Klubem KTUKOL, w ramach którego uczniowie zdobywają odznaki turystyczne. • Organizujemy wyjazdy na „Zielone szkoły”
baner

Erasmus+

W związku z członkostwem Polski w Unii Europejskiej pojawiły się nowe możliwości doskonalenia zawodowego nauczycieli i dyrektorów.  W ramach programu Erasmus+  wszyscy nauczyciele i dyrektorzy mogą skorzystać z bezpłatnych szkoleń językowych, językowo-metodycznych i specjalistycznych.

Metoda CLIL w nauczaniu.

Uczestnictwo w zagranicznych szkoleniach daje możliwość odświeżenia znajomości języka, poznania nowoczesnych metod uczenia i innowacyjnych form doskonalenia. To wyjątkowa okazja umożliwiająca zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do twórczego zarządzania szkołą przez wprowadzanie innowacyjnych programów nauczania, zaangażowania szkoły w międzynarodowe projekty zarówno na poziomie nauczycieli jak i uczniów oraz wzbogacenia wiedzy o marketingu i promocji placówki.Wszystkie korzyści indywidualne, które nabywają uczestnicy projektu przekładają się następnie na uczniów i całe środowisko szkolne, co w efekcie prowadzi do podniesienia jakości nauczania w szkole.

           Nasza szkoła w czerwcu 2016 r. rozpoczęła pracę nad projektem Erasmus +  pt. „Zastosowanie metody CLIL w nauczaniu przy wsparciu nowoczesnych technologii ICT kluczem rozwoju współczesnej szkoły”, którego szkolnym koordynatorem jest nauczycielka języka angielskiego p. Alicja Jarzycka.

Główne założenia projektu:
1. Podniesienie umiejętności językowych
2. Zapoznanie się z metodą CLIL
3. Dostosowanie programów nauczania w celu wykorzystywania metody CLIL na zajęciach.
4. Innowacyjne technologie ICT i ich zastosowanie  w nauczaniu.
5. Wzrost motywacji do nauki języka angielskiego naszych uczniów.
6. Wymiana doświadczeń z nauczycielami innych krajów europejskich.
7. Nawiązanie kontaktów międzynarodowych.

            W dniach 1.08.-12.08.2016 r sześcioro nauczycieli naszego grona pedagogicznego: Ewa Brzozowska, Alicja Jarzycka, Elżbieta Kozdraś, Agnieszka Podkowska, Joanna Zych i Tomasz Łacny brało udział w szkoleniu pt. „CLIL Content and Language Integrated Learning”(zintegrowane nauczanie języka i przedmiotu) w miejscowości Leeds w Anglii.
             Nauczyciele podczas kursu zapoznali się z metodąopartą na nauczaniu przedmiotów w języku angielskim, zdobyli nowe doświadczenia, poznali nowe i ciekawe metody nauczania, poprawiając jednocześnie swoje umiejętności komunikacyjne w tym języku. Uczestnicy mobilności w ramach kursu aktywnie brali udział również  w warsztatach, pracach projektowych i wycieczkach (Leeds City Museum, Royal Armouries Museum, Libreary Art Gallery, Manchester).

Dwa tygodnie intensywnej nauki dały okazję do nowatorskiego spojrzenia na metodykę nauczania, poszerzenia swoich horyzontów, zdobycia nowych doświadczeń zawodowych oraz nawiązania współpracy z nauczycielami z innych państw.

Copyright © 2019. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Głuchołazach Rights Reserved.


Facebook youtube