• 1 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Jesteśmy „SZKOŁĄ Z KLASĄ” i „SZKOŁĄ BEZ PRZEMOCY”. • Pracują u nas „NAUCZYCIELE Z KLASĄ”. • Bardzo dużo zajęć na świeżym powietrzu • Częste wyjazdy na lekcje muzealne i zajęcia w terenie. • Ciekawe wycieczki przyrodniczo–dydaktyczne na terenie kraju i zagraniczne • Duża sala sportowa z profesjonalnym wyposażeniem. • Nasi uczniowie uczą się pływać już od klasy pierwszej.
 • 2 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Przygotowujemy uczniów do licznych konkursów przedmiotowych już od klasy pierwszej. • Praca z wysoko wykwalifikowaną kadrą przynosi znaczne sukcesy (Tylko w dwóch ostatnich latach, nie wspominając lat poprzednich, zdominowaliśmy w 95 % wszystkie gminne konkursy przedmiotowe i Turnieje BRD, zakończone w większości awansem do etapu powiatowego lub wojewódzkiego…)
 • 3 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Rozwijanie zdolności plastycznych – koło zajęć manualnych, koło plastyczne, • Rozwijanie zdolności wokalnych - udział w festiwalach • Rozwijamy zdolności dziennikarskie- redagowanie gazetki BUDA 2. • Indywidualne zajęcia terapeutyczne: logopedyczne, korekcyjno – kompensacyjne, surdopedagogiczne, gimnastyka korekcyjna, terapia zajęciowa. Prowadzone są w profesjonalnych gabinetach.
 • 4 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  Rok 2012/13 –PIERWSZE MIEJSCE W WOJEWÓDZTWIE (na ok.400 szkół) we współzawodnictwie Sportowym Szkół w ramach Wojewódzkich Igrzysk Szkolnych !!! Pozostałe lata - pierwsza dziesiątka • Dbamy o osiąganie sukcesów przez wszystkich uczniów! • Rozwijanie zdolności matematycznych już od klasy1- innowacje pedagogicznych – Matematyka Innego Wymiaru, Ortograffiti i inne.
 • 5 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Co roku organizujemy FESTYNY, DNI ZDROWEGO STYLU ŻYCIA • Bardzo liczna grupa naszych uczniów zdobywa czołowe miejsca w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim i centralnym. • W naszej szkole działa Klub Turystyki Pieszej współpracujący z Klubem KTUKOL, w ramach którego uczniowie zdobywają odznaki turystyczne. • Organizujemy wyjazdy na „Zielone szkoły”
baner

Rok szkolny 2016/ 2017

14 kwietnia zakończył się trwający siedem miesięcy Ogólnopolski Projekt i Konkurs Bezpiecznie Tu i Tam.  Koordynatorkami projektu w naszej szkole były panie Małgorzata Konieczna i Jolanta Midor. Zajęliśmy 50 miejsce, zdobywając 1012 punktów.

Oto co napisali organizatorzy:

"W  Konkursie udział wzięli uczniowie i nauczyciele 403 szkół podstawowych z całej Polski oraz rodzice. Aktywność, kreatywność i zaangażowanie Uczestników były ogromne i przerosły nasze oczekiwania.W akcji wzięło udział ponad 108 tysięcy uczniów a także odbyło się 3 tysiące wydarzeń aktywizujących całą społeczność szkolną, w tym zajęcia edukacyjne dla uczniów, spotkania dla rodziców, konkursy tematyczne (literacki, plastyczny, multimedialny), szkolne pikniki oraz szereg aktywności dodatkowych, organizowanych także z inicjatywy uczestników Konkursu. Nieodłącznym elementem działań był uruchomiony przez nas w 2015 roku kurs internetowy dla rodziców dostępny pod adresem fundacja.orange.pl/kurs umożliwiający rodzicom wzmacnianie kompetencji cyfrowych a także zdobywanie punktów na konto wybranej szkoły.

Żadne z działań konkursowych nie mogłoby być zrealizowane, gdyby nie zaangażowanie Koordynatorów Konkursu, pedagogów, wychowawców, a także wszystkich pracowników szkół aktywnie włączających się w promowanie wiedzy o bezpieczeństwie w sieci wśród dzieci i młodzieży, za co bardzo serdecznie dziękujemy.

Serdecznie  dziękujemy nauczycielom, uczniom i rodzicom za aktywne zaangażowanie w działania prowadzone w ramach Konkursu. Jesteśmy dumni, iż wspólnie zrealizowaliśmy tak szeroko zakrojoną akcję i wzmocniliśmy kompetencje cyfrowe Uczestników Konkursu w zakresie znajomości zasad bezpieczeństwa online i mądrego korzystania z nowych technologii".

Wprawdzie, nie udało się nam otrzymać nagrody głównej, ale działania w ramach projektu przyniosły niewymierne efekty. Przede wszystkim podniosła się świadomość rodziców i dzieci o zagrożeniach w sieci.

Realizacja zadań wymagała wiele pracy i zaangażowania dzieci, nauczycieli, rodziców i koordynatorek. Dziękujemy wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w ten trudny projekt. 

Koordynatorki projektu

 

Copyright © 2019. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Głuchołazach Rights Reserved.


Facebook youtube