• 1 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Jesteśmy „SZKOŁĄ Z KLASĄ” i „SZKOŁĄ BEZ PRZEMOCY”. • Pracują u nas „NAUCZYCIELE Z KLASĄ”. • Bardzo dużo zajęć na świeżym powietrzu • Częste wyjazdy na lekcje muzealne i zajęcia w terenie. • Ciekawe wycieczki przyrodniczo–dydaktyczne na terenie kraju i zagraniczne • Duża sala sportowa z profesjonalnym wyposażeniem. • Nasi uczniowie uczą się pływać już od klasy pierwszej.
 • 2 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Przygotowujemy uczniów do licznych konkursów przedmiotowych już od klasy pierwszej. • Praca z wysoko wykwalifikowaną kadrą przynosi znaczne sukcesy (Tylko w dwóch ostatnich latach, nie wspominając lat poprzednich, zdominowaliśmy w 95 % wszystkie gminne konkursy przedmiotowe i Turnieje BRD, zakończone w większości awansem do etapu powiatowego lub wojewódzkiego…)
 • 3 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Rozwijanie zdolności plastycznych – koło zajęć manualnych, koło plastyczne, • Rozwijanie zdolności wokalnych - udział w festiwalach • Rozwijamy zdolności dziennikarskie- redagowanie gazetki BUDA 2. • Indywidualne zajęcia terapeutyczne: logopedyczne, korekcyjno – kompensacyjne, surdopedagogiczne, gimnastyka korekcyjna, terapia zajęciowa. Prowadzone są w profesjonalnych gabinetach.
 • 4 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  Rok 2012/13 –PIERWSZE MIEJSCE W WOJEWÓDZTWIE (na ok.400 szkół) we współzawodnictwie Sportowym Szkół w ramach Wojewódzkich Igrzysk Szkolnych !!! Pozostałe lata - pierwsza dziesiątka • Dbamy o osiąganie sukcesów przez wszystkich uczniów! • Rozwijanie zdolności matematycznych już od klasy1- innowacje pedagogicznych – Matematyka Innego Wymiaru, Ortograffiti i inne.
 • 5 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Co roku organizujemy FESTYNY, DNI ZDROWEGO STYLU ŻYCIA • Bardzo liczna grupa naszych uczniów zdobywa czołowe miejsca w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim i centralnym. • W naszej szkole działa Klub Turystyki Pieszej współpracujący z Klubem KTUKOL, w ramach którego uczniowie zdobywają odznaki turystyczne. • Organizujemy wyjazdy na „Zielone szkoły”
baner

Dokumenty Szkolne

Karta zapisu dziecka do   PSP 2 Głuchołazy  Rok szk. 2021/22 

----------------------------------------------------------------------------------

Regulamin funkcjonowania szkoły w czasie epidemii  PSP 2 Głuchołazy  Rok szk. 2021/22

----------------------------------------------------------------------------------

Aneks do Warunków i Sposobów Oceniania Wewnątrzszkolnego  PSP nr 2 w Głuchołazach 2020 r.

 ----------------------------------------------------------------------------------

  

Program wychowawczo- profilaktyczny PSP nr 2 w Głuchołazach  na lata 2017- 2022

  ----------------------------------------------------------------------------------

Warunki i Sposoby Oceniania Wewnątrzszkolnego  PSP nr 2 w Głuchołazach 2017 r.
----------------------------------------------------------------------------------

Procedura organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w PSP nr 2 w Głuchołazach 

 ----------------------------------------------------------------------------------

Statut Szkoły PSP nr 2 w Głuchołazach 

  ----------------------------------------------------------------------------------

 

Szkolny Program Wychowawczo- Profilaktyczny  PSP 2 Głuchołazy 2017- 2020

 ----------------------------------------------------------------------------------

 

Regulamin Szkoły 

----------------------------------------------------------------------------------

 

Program Wychowawczy  PSP 2 Głuchołazy 

----------------------------------------------------------------------------------

Raport z Ewluacji Problemowej  PSP 2 Głuchołazy 2016/17

 Kuratorium Oświaty w Opolu

 ----------------------------------------------------------------------------------

Procedury Postępowania w PSP 2 Głuchołazy 

----------------------------------------------------------------------------------

 

Copyright © 2021. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Głuchołazach Rights Reserved.


Facebook youtube