• 1 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Jesteśmy „SZKOŁĄ Z KLASĄ” i „SZKOŁĄ BEZ PRZEMOCY”. • Pracują u nas „NAUCZYCIELE Z KLASĄ”. • Bardzo dużo zajęć na świeżym powietrzu • Częste wyjazdy na lekcje muzealne i zajęcia w terenie. • Ciekawe wycieczki przyrodniczo–dydaktyczne na terenie kraju i zagraniczne • Duża sala sportowa z profesjonalnym wyposażeniem. • Nasi uczniowie uczą się pływać już od klasy pierwszej.
 • 2 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Przygotowujemy uczniów do licznych konkursów przedmiotowych już od klasy pierwszej. • Praca z wysoko wykwalifikowaną kadrą przynosi znaczne sukcesy (Tylko w dwóch ostatnich latach, nie wspominając lat poprzednich, zdominowaliśmy w 95 % wszystkie gminne konkursy przedmiotowe i Turnieje BRD, zakończone w większości awansem do etapu powiatowego lub wojewódzkiego…)
 • 3 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Rozwijanie zdolności plastycznych – koło zajęć manualnych, koło plastyczne, • Rozwijanie zdolności wokalnych - udział w festiwalach • Rozwijamy zdolności dziennikarskie- redagowanie gazetki BUDA 2. • Indywidualne zajęcia terapeutyczne: logopedyczne, korekcyjno – kompensacyjne, surdopedagogiczne, gimnastyka korekcyjna, terapia zajęciowa. Prowadzone są w profesjonalnych gabinetach.
 • 4 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  Rok 2012/13 –PIERWSZE MIEJSCE W WOJEWÓDZTWIE (na ok.400 szkół) we współzawodnictwie Sportowym Szkół w ramach Wojewódzkich Igrzysk Szkolnych !!! Pozostałe lata - pierwsza dziesiątka • Dbamy o osiąganie sukcesów przez wszystkich uczniów! • Rozwijanie zdolności matematycznych już od klasy1- innowacje pedagogicznych – Matematyka Innego Wymiaru, Ortograffiti i inne.
 • 5 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Co roku organizujemy FESTYNY, DNI ZDROWEGO STYLU ŻYCIA • Bardzo liczna grupa naszych uczniów zdobywa czołowe miejsca w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim i centralnym. • W naszej szkole działa Klub Turystyki Pieszej współpracujący z Klubem KTUKOL, w ramach którego uczniowie zdobywają odznaki turystyczne. • Organizujemy wyjazdy na „Zielone szkoły”
baner

Informator dla rodziców

SZANOWNI RODZICE

Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Głuchołazach informuje, że ruszają zapisy dzieci do pierwszych  klas  szkoły podstawowej.

1. Do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022 przyjmowane są dzieci:

 • 7–  letnie (urodzone w roku 2014) – objęte obowiązkiem szkolnym,
 • 6– letnie (urodzone w roku 2015)– zgodnie z wolą rodziców, jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021, albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno- pedagogiczną. Jeżeli dziecko uczęszczało do przedszkola, nie wymagana jest opinia poradni psychologiczno– pedagogicznej (art. 36 ust. 2 ustawy– Prawo oświatowe).

2. Przyjęcie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły oraz poza obwodem szkoły odbywa się poprzez wypełnienie zgłoszenia.

3. Składając wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I rodzice (opiekunowie prawni) obowiązani są podać: poprawny numer PESEL dziecka, adres zameldowania dziecka, adres zamieszkania dziecka, numery telefonów umożliwiających szkole szybki kontakt w razie potrzeby, inne informacje o dziecku  istotne dla bezpiecznego funkcjonowania w szkole, np. choroba, potrzeba przyjmowania leku podczas pobytu w szkole, i inne.

Zapoznaj się z ofertą naszej szkoły i ZAPISZ Swoje Dziecko... dołączając do naszej społeczności !!!

Nasza szkoła zapewnia:

 

- poczucie bezpieczeństwa,

- innowacyjne klasy z rozszerzonym językiem angielskim
- wiele nowoczesnych projektów edukacyjnych
- jasny i spójny program wychowawczy
- przyjazną atmosferę opartą na wzajemnej akceptacji
- optymalne warunki dla rozwoju każdego ucznia
- solidne przygotowanie do dalszych etapów kształcenia
- rozwijanie zainteresowań i zdolności twórczych
- udział w olimpiadach, konkursach
- kompetentną, wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
- szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych
- stały dostęp do Internetu w ramach zajęć
- interesującą ofertę zajęć rekreacyjno-sportowych
- bezpłatną naukę dwóch języków obcych
- bezpłatne zajęcia korygujące wady postawy
- wspomaganie uczniów mających kłopoty z nauką
- bezpłatne zajęcia logopedyczne
- nowocześnie wyposażona klasopracownia informatyczna

- wszystkie pracownie wyposażone w tablice interaktywne i sprzęt multimedialny
- świetlicę szkolną
- smaczne obiady
- wszechstronną współpracę z rodzicami

- wiele innych atrakcji !

 Dokumenty dotyczące zapisu:

e-Wniosek - kliknij poniżej

 Tutaj lub Tutaj- KARTA ZAPISU DZIECKA DO SZKOŁY

Tutaj- WYKAZ ULIC OBWODU PSP2 GŁUCHOŁAZY

 

Copyright © 2021. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Głuchołazach Rights Reserved.


Facebook youtube