• 1 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Jesteśmy „SZKOŁĄ Z KLASĄ” i „SZKOŁĄ BEZ PRZEMOCY”. • Pracują u nas „NAUCZYCIELE Z KLASĄ”. • Bardzo dużo zajęć na świeżym powietrzu • Częste wyjazdy na lekcje muzealne i zajęcia w terenie. • Ciekawe wycieczki przyrodniczo–dydaktyczne na terenie kraju i zagraniczne • Duża sala sportowa z profesjonalnym wyposażeniem. • Nasi uczniowie uczą się pływać już od klasy pierwszej.
 • 2 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Przygotowujemy uczniów do licznych konkursów przedmiotowych już od klasy pierwszej. • Praca z wysoko wykwalifikowaną kadrą przynosi znaczne sukcesy (Tylko w dwóch ostatnich latach, nie wspominając lat poprzednich, zdominowaliśmy w 95 % wszystkie gminne konkursy przedmiotowe i Turnieje BRD, zakończone w większości awansem do etapu powiatowego lub wojewódzkiego…)
 • 3 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Rozwijanie zdolności plastycznych – koło zajęć manualnych, koło plastyczne, • Rozwijanie zdolności wokalnych - udział w festiwalach • Rozwijamy zdolności dziennikarskie- redagowanie gazetki BUDA 2. • Indywidualne zajęcia terapeutyczne: logopedyczne, korekcyjno – kompensacyjne, surdopedagogiczne, gimnastyka korekcyjna, terapia zajęciowa. Prowadzone są w profesjonalnych gabinetach.
 • 4 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  Rok 2012/13 –PIERWSZE MIEJSCE W WOJEWÓDZTWIE (na ok.400 szkół) we współzawodnictwie Sportowym Szkół w ramach Wojewódzkich Igrzysk Szkolnych !!! Pozostałe lata - pierwsza dziesiątka • Dbamy o osiąganie sukcesów przez wszystkich uczniów! • Rozwijanie zdolności matematycznych już od klasy1- innowacje pedagogicznych – Matematyka Innego Wymiaru, Ortograffiti i inne.
 • 5 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Co roku organizujemy FESTYNY, DNI ZDROWEGO STYLU ŻYCIA • Bardzo liczna grupa naszych uczniów zdobywa czołowe miejsca w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim i centralnym. • W naszej szkole działa Klub Turystyki Pieszej współpracujący z Klubem KTUKOL, w ramach którego uczniowie zdobywają odznaki turystyczne. • Organizujemy wyjazdy na „Zielone szkoły”
baner

Szkolne wydarzenia

Święta od zawsze były czasem nawiązującym do zadumy jak i  pomocy osobom samotnym, potrzebującym wsparcia.

Na przełomie listopada i grudnia 2017 r. uczniowie z Wolontariatu „Silni sercem” działającego przy PSP 2, pod kierunkiem p. Joanny Szczeblowskiej oraz p. Elżbiety Bekier, po raz kolejny przystąpili do ogólnopolskiej akcji „Szlachetna Paczka”. Celem akcji jest pomoc rodzinom potrzebującym,  znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Jak zwykle, wraz z uczniami, stanęliśmy na wysokości zadania. Wspólnymi siłami udało nam się zebrać i przekazać 21 paczek z żywnością, chemią i  karmą dla zwierzaków, a co najważniejsze, udało nam się zakupić dla pani Krysi 2 tony opału na zimę.
Dowiedzieliśmy się, że jedna rodzina nie została wybrana przez darczyńców,  a ich potrzebą jest 1 tona opału. Okazało się, że jesteśmy w stanie zakupić towar i przekazać potrzebującym.
W tym miejscu chcielibyśmy bardzo podziękować zaangażowanym uczniom, rodzicom, nauczycielom, pracownikom szkoły jak również wszystkim osobom  spoza społeczności szkolnej, które przyłączyły się do akcji tj. p. Ewelinie Kahlert, p. Beacie i Filipowi Wilczyńskim, p. Jerzemu Dźwigale, p. Dominice Dragosz,
p. Beacie Polańskiej z pracownikami Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, p. Andrzejowi Żmudzie, przyjaciołom, jak i wszystkim ludziom dobrej woli.
Za całą okazaną hojność i zrozumienie, chcielibyśmy w imieniu naszym oraz obdarowanych rodzin z całego serca podziękować.


Dzięki tej akcji udało nam się uszczęśliwić aż dwie rodziny, a także tchnąć nutę optymizmu na przyszłość. Obdarowani nie kryli  wielkiej radości i wzruszenia. Wierzymy , że to dla Nas wszystkich największa nagroda i  NASZA SZLACHETNA PACZKA.

Elżbieta Bekier

Copyright © 2020. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Głuchołazach Rights Reserved.


Facebook youtube