• 1 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Jesteśmy „SZKOŁĄ Z KLASĄ” i „SZKOŁĄ BEZ PRZEMOCY”. • Pracują u nas „NAUCZYCIELE Z KLASĄ”. • Bardzo dużo zajęć na świeżym powietrzu • Częste wyjazdy na lekcje muzealne i zajęcia w terenie. • Ciekawe wycieczki przyrodniczo–dydaktyczne na terenie kraju i zagraniczne • Duża sala sportowa z profesjonalnym wyposażeniem. • Nasi uczniowie uczą się pływać już od klasy pierwszej.
 • 2 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Przygotowujemy uczniów do licznych konkursów przedmiotowych już od klasy pierwszej. • Praca z wysoko wykwalifikowaną kadrą przynosi znaczne sukcesy (Tylko w dwóch ostatnich latach, nie wspominając lat poprzednich, zdominowaliśmy w 95 % wszystkie gminne konkursy przedmiotowe i Turnieje BRD, zakończone w większości awansem do etapu powiatowego lub wojewódzkiego…)
 • 3 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Rozwijanie zdolności plastycznych – koło zajęć manualnych, koło plastyczne, • Rozwijanie zdolności wokalnych - udział w festiwalach • Rozwijamy zdolności dziennikarskie- redagowanie gazetki BUDA 2. • Indywidualne zajęcia terapeutyczne: logopedyczne, korekcyjno – kompensacyjne, surdopedagogiczne, gimnastyka korekcyjna, terapia zajęciowa. Prowadzone są w profesjonalnych gabinetach.
 • 4 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  Rok 2012/13 –PIERWSZE MIEJSCE W WOJEWÓDZTWIE (na ok.400 szkół) we współzawodnictwie Sportowym Szkół w ramach Wojewódzkich Igrzysk Szkolnych !!! Pozostałe lata - pierwsza dziesiątka • Dbamy o osiąganie sukcesów przez wszystkich uczniów! • Rozwijanie zdolności matematycznych już od klasy1- innowacje pedagogicznych – Matematyka Innego Wymiaru, Ortograffiti i inne.
 • 5 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Co roku organizujemy FESTYNY, DNI ZDROWEGO STYLU ŻYCIA • Bardzo liczna grupa naszych uczniów zdobywa czołowe miejsca w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim i centralnym. • W naszej szkole działa Klub Turystyki Pieszej współpracujący z Klubem KTUKOL, w ramach którego uczniowie zdobywają odznaki turystyczne. • Organizujemy wyjazdy na „Zielone szkoły”
baner

Szkolne wydarzenia

Klasa IV B ze Szkoły Podstawowej nr 2 rozpoczęła w dniu 26 października realizację Programu Domowi Detektywi “Jaś i Małgosia na tropie”.
 
Pod okiem wychowawczyni M. Nogaj oraz pani pedagog E.Bekier, zmierzą się zadaniami dotyczącymi profilaktyki alkoholowej. Czy to nie za wcześnie? Oczywiście, że nie ! “Istotą profilaktyki jest zapobieganie problemom zanim one wystąpią

Program ten przeznaczony jest dla uczniów w wieku 10-11 lat.” Tak brzmią słowa autorów programu, który będzie realizowany w klasie IV B przez dziesięć tygodni. Przed nami cykl pięciu zajęć w klasie rozłożonych na pięć tygodni. W tym samym czasie Uczniowie będą też pracować nad zadaniami ze swoimi Domowymi Detektywami – drużynami złożonymi z Rodziców i innych członków rodzin. Pomogą im w tym kolorowe podręczniki z zabawnymi komiksami. A potem? A potem czeka nas przygotowanie “Wieczoru Jasia i Małgosi” oraz prezentacja efektów współpracy Uczniów, Rodziców i Szkoły…Będzie się działo!!!

                      REKOMENDACJE
 • Program Domowych Detektywów uzyskał bardzo wysokie oceny recenzentów i znalazł się w europejskiej bazie ewaluowanych programów EDDRA, Best Practice portal jako program o najwyższym (trzecim) poziomie jakości:
 • Znajduje się także w polskiej bazie programów rekomendowanych wspólnie przez: Ośrodek Rozwoju Edukacji (MEN), Instytut Psychiatrii i Neurologii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii: 
 • Program Domowych Detektywów od ponad 10 lat jest szeroko upowszechniany w Polsce. Uczestniczyło w nim już ponad 100 tysięcy dzieci wraz z rodzicami. Cieszy się ich akceptacją oraz powszechnym uznaniem wśród nauczycieli - realizatorów programu, którzy dostrzegają jego korzystny wpływ na zacieśnienie współpracy z rodzicami. 

 • Elżbieta Bekier

 
Copyright © 2020. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Głuchołazach Rights Reserved.


Facebook youtube